SportStiri din Satu MareStiri din Translvania

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare face înscrieri pentru clasa a IX-a! 07-14 iunie 2021

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare își deschide porțile pentru tine, dacă ai ca obiectiv dezvoltarea echilibrată a minții și a corpului. Alătură-te echipei noastre de campioni pentru a-ți forma și dezvolta personalitatea! Educația fizică și sportul îți asigură dreptul la o educație de calitate, aducându-ți plus valoare atât sub aspect cognitiv, cât și afectiv, social și spiritual!

Admitere-pentru anul școlar 2021-2022, Planul de școlarizare al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare cuprinde în anul școlar 2021-2022:  2 clase a IX-a -48 de elevi . Învăţământ integrat sportiv -nivel liceal: filiera vocațională, profil sportiv.

PROBELE DE APTITUDINI

07-14 iunie 2021Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere. Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unitați de învățământ.
15-18  iunie 2021Desfășurarea/ Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3.
18 iunie 2021Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
18 iunie 2021Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

Ce ne individualizează și ne face o școală competitivă?

  1. curriculum (disciplinele de învățământ);
  2. predarea-școala noastră este o organizație de învățare profesională;
  3. evaluarea, ca instrument al progresului;
  4. programul: organizarea timpului și a resurselor învățării;
  5. mediul școlar;
  6. cultura organizațională;

„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată… lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”, spunea  J.J. Rousseau

Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 – 2022, se desfăşoară conform următoarelor prevederi:
1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie);
b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):

i. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu
originalul);
ii. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
iii. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat)

c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiţie eliminatorie);
d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;
2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;
3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia vor fi departajaţi
folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate de federaţia
naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de
către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;
f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv
integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an
calendaristic;
g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul
Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul
Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale
competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se
constituie clasa;
i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti ale
competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se
constituie clasa;
j) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
k) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;
4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere (MFA) egale, la
dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):
a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 – documente eliberate de federaţia naţională de specialitate;
b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 – documente eliberate de inspectoratul şcolar de care aparţine
candidatul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.